مصوبات شورای اسلامی شهر

انتشار مصوبات شورای اسلامی شهر

با عنایت به تازه تأسیس بودن شهر و ایجاد تدریجی امکانات رسانه ای الکترونیکی و بر اساس دستورالعمل اداره کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری تهران، از این پس کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر که به تایید هیأت محترم تطبیق فرمانداری شهرستان شمیرانات رسیده و قابلیت اجرائی دارد جهت اطلاع عموم در […]