علاقه مندان جهت انتشار عکس های خود با موضوع طبیعت و گردشگری شهر شمشک دربندسر، میتوانند عکس های خود را به آدرس ایمیل Info@shemshakdarbandsar.ir ارسال نمایند.

حداقل اندازه عکس ها : ۱۰۸۰ پیکسل
به جهت حفظ حقوق ناشر قبل از ارسال عکس نام و نام خانوادگی عکاس و تاریخ ثبت عکس بر روی عکس ها قرار داده شود .