شهرداران پیشین

به موجب بند ج تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت/۴۶۹۹۸ک کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۸ با تجمیع روستاهای : شمشک بالا شمشک پایین سفیدستان دربندسر دورود و جیرود شهر « شمشک » تاسیس و به جغرافیای سیاسی کشور اضافه گردید..

بلافاصله تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی روستائی بنامهای : آقایان محمد شمشکی از شورای اسلامی روستای شمشک پائین- محمدرحیم کیاشمشکی از شورای اسلامی روستای شمشک بالا- رحیم کیاشمشکی از شورای اسلامی روستای سفیدستان- کاظم ساوه و احمد محمدصالح از شورای اسلامی روستای دربندسر بعنوان شورای اسلامی شهر جدید انتخاب و رسماً شروع بکار نموده و در انتخابات داخلی آقای احمد محمدصالح به ریاست شورای اسلامی شهر و محمدرحیم کیاشمشکی بعنوان نایب رئیس و رحیم کیاشمشکی بعنوان خزانه دار منصوب شدند.

در ادامه با پیشنهاد و معرفی آقای محمدتقی جاپلقی از سوی استانداری تهران و تصویب شورای اسلامی دوره سوم، اولین شهردار شمشک رسماً منصوب و در روز نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۱ و همزمان با دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و با حضور مسئولین مختلف استان و شهرستان و منطقه و مردم در صحن حرم مطهر امامزاده محمد(ع) و در جوار گلزار شهدای شمشک فعالیت رسمی شهرداری شمشک آغاز و ساختمان آن نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

shahrada_pishin